ასოციაციის დამფუძნებელთა #1 კრება

23 მაისი, 2019 ჩატარდა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის დამფუძნებელთა კრება.

კრებას ესწრებოდენენ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის დამფუძნებლები: ანა ბენაშვილი, ნათია იაკობიშვილი, მანანა ყატაშვილი,

დღის წესრიგი:

  1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის დაფუძნება
  2. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის წესდების მიღება
  3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის გამგეობის არჩევა
  4. გამგეობის #1 სხდომა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარის (გამგეობის თავმჯდომარის) არჩევა.

შედეგად დაფუძნდა დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაცია 2019 წლის 27 მაისს, ხოლო მის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა ქალბატონი მანანა ყატაშვილი.

შესაძლოა დაგაინტერესოთ ...