კატეგორია: სიახლეები

ასოციაციის წევრთა შეკრება 5 თებერვალი 2020

2020 წლის 5 თებერვალს ჩატარდა დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის მორიგი საერთო კრება. კრებას ესწრებოდა 21...

ინფო-ტური გიდებისათვის

2019 19 ნოემბერს, დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციამ და ფიროსმანის მუზეუმმა, ურთიერთანამშრომლობის საფუძველზე უმასპინძლეს თხუთმეტ გიდსა...

ასოციაციის წევრთა შეკრება 10 ოქტომბერი 2019

2019 წლის 10 ოქტომბერს, 11 საათზე ჩატარდა დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის წევრთა შეკრება. შეხვდრაზე განხილული...

სასწავლო ტური ესპანეთში

2019 წლის 15 – 21 სექტემბრის განმავლობაში ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „მოქალაქეთა ჩართულობა ეკონომიკური განვითარებისათვის“...

შეიქმნა ასოციაციის ლოგო

2019 წლის 2 სექტემბერს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „მოქალაქეთა ჩართულობა ეკონომიკური განვითარებისათვის“ ფარგლებში, მოხდა დედოფლისწყაროს...

ასოციაციის დომეინის dtda.ge შეძენა

2019 წლის 3 ივნისს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „მოქალაქეთა ჩართულობა ეკონომიკური განვითარებისათვის“ ფარგლებში, მოხდა დედოფლისწყაროს...

დაფუძნდა დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაცია

2019 წლის 27 მაისს დაფუძნდა დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაცია. სახელწოდება: დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაცია სამართლებრივი...

ასოციაციის დამფუძნებელთა #1 კრება

23 მაისი, 2019 ჩატარდა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის დამფუძნებელთა კრება....

საინიციატივო ჯგუფის შეხვედრა

2019 წლის 24 აპრილის ,  ევროკავშირის მხარდაჭერით, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა...