ავტორი: ნანა ქართველიშვილი

განხორციელებული პროექტები

განხორციელებული პროექტები

  ევროპელი დონორების ფინანსური დახმარებით და ესტონეთის სოფლის ტურიზმის ორგანიზაციის მონაწილეობით შემუშავდა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ტურიზმის...

Gift

„ვეფხისტყაოსანი“ კალევიპოეგის მუზეუმშია

კალევიპოეგი ესტონელი სახალხო გმირია, რომელმაც  ესტონეთი გაათავისუფლა და გააძლიერა.  ამ გოლიათი გმირის შესახებ ამბების უმეტესობა...

DTDA meeting

ასოციაციის 2023 წლის საანგარიშო კრება

2024 წლის  20  იანვარს ჩატარდა დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის წევრთა  საერთო კრება. განხილული იყო დედოფლისწყაროს...

Туризм бизнес форум 2023

გალფის ქვეყნების ბიზნესები ეცნობიან დედოფლისწყაროს

13-14 ნოემბერს დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაცია მონაწილეობდა კომპანია „Provision“-ის მიერ ორგანიზებულ ტურიზმისა და ბიზნესის საერთაშორისო...

tourism product quality

ესტონურ-ქართული პროექტის დახურვის ღონისძიება

ქ. დედოფლისწყაროში, სასტუმრო „ავტოგრაფში“ ჩატარდა ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დაფინანსებული  ესტონურ-ქართული  2-წლიანი პროექტის „სოფლის...

Study trip Estonia

სასწავლო ტური ესტონეთში

ესტონეთის ტურიზმის ორგანიზაციამ (ERTO) აგვისტოში მოაწყო სასწავლო ტური დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის (DTDA) წევრებისთვის ესტონეთის...

ტურიზმის ადმინისტრაციაში

ესტონელები ჩვენს ტურისტულ ბიზნესს აძლიერებენ

ესტონეთის სოფლის ტურიზმის ორგანიზაციის და დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის თანამშრომლობით დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში 2021-2023  წლებში ხორციელდება ...

Training for guides dtda

ჩატარდა ტრენინგები გიდებისა და კულინარიული ტურიზმის ბიზნესებისთვის

დედოფლისწყაროში ესტონურ-ქართული პროექტი გრძელდება… როგორც მკითხველმა იცის, უკვე შესაძლებელია ადგილობრივმა ტურისტულმა ბიზნესებმა ასოციაციის საიტზე გაიარონ...