კურორტები

არხილოსკალო

არხილოსკალო

არხილოსკალო - ველის კლიმატური კურორტი, მდებარეობს მუნიციპალური ცენტრიდან 35 კმ-ის დაშორებით, ივრის...
მლაშე ტბა

მლაშე ტბა

საკურორტო ადგილი მლაშე ტბა მიეკუთვნება კლიმატურ საკურორტო ადგილის ტიპს, მას ადგილობრივები „ქოჩების...
ქოჩების ტბა

ქოჩების ტბა

საკურორტო ადგილი - მლაშე ტბა მიეკუთვნება კლიმატურ საკურორტო ადგილის ტიპს, მას ადგილობრივები...