დედოფლისწყაროს შესახებ

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

ფართობი - 2 531 კმ² მოსახლეობა - 21,221  კაცი მანძილი თბილისიდან -...
ისტორია

ისტორია

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია უძველესი დროიდან ყოფილა დასახლებული, რასაც ადასტურებს სხვადასხვა წლების არქეოლოგიური გათხრებისას...

ფილმი დედოფლისწყაროზე

2020 წელს ტურისტული ფილმების ცნობილი პროგრამის „ახლანდელი დრო“ შემოქმედებითმა ჯგუფმა ზურაბ დვალის...

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში იწარმოება