დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის სტრატეგიული გეგმა

დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის საშუალოვადიანი სტრატეგიული გეგმა შემუშავდა 2020 წელს ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით და ესტონეთის სოფლის ტურიზმის ორგანიზაციის დახმარებით.

დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის საშუალოვადიანი სტრატეგიული გეგმა

შესაძლოა დაგაინტერესოთ ...