ბიბლიოთეკა

დოკუმენტის დასახელება წელი ტიპი გახსნა
ტურიზმის მიმოხილვა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში 2019 კვლევა
ასოციაციის ანგარიში  2020 2020 ანგარიში
დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის საშუალოვადიანი სტრატეგიული გეგმა 2020 გეგმა
ანგარიში   ასოციაცია 2021 2021 ანგარიში
Google ზოგიერთი სერვისი -ტრენინგის მასალა  Hand-book 1 part  (Google Translate-ის გამოყენება Google account -ის შექმნა) 2022 სახელმძღვანელო
Google ზოგიერთი სერვისი  -ტრენინგის მასალა   Hand-book 2 part  (Google business-ის მომსახურება) 2022 სახელმძღვანელო
Google ზოგიერთი სერვისი  -ტრენინგის მასალა Hand-book 3 part (Google my Business) 2022 სახელმძღვანელო
Google ზოგიერთი სერვისი  -ტრენინგის მასალა Hand-book 4 part  (Google maps-ის გამოყენება) 2022 სახელმძღვანელო
დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის 2022 წლის ანგარიში 2023 ასოციაციის ანგარიში 2022
დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის წევრთა  ტურისტული პროდუქტებისთვის „კარგი მასპინძლის“ ხარისხის ეტიკეტის და სერტიფიკატის მინიჭების წესი 2022-2023 კარგი მასპინძლის სერტ მინიჭების წესი
დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის  2023 წლის ანგარიში  2023 დოკ