ასოციაციის 2023 წლის საანგარიშო კრება

2024 წლის  20  იანვარს ჩატარდა დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის წევრთა  საერთო

DTDA meeting

Meeting

კრება. განხილული იყო დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის (მანანა ყატაშვილი) ანგარიში 2023  წელს გაწეული მუშაობის შესახებ, დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის  2024-2027 წლების სტრატეგიის პროექტი და სხვა საკითხები.

შესაძლოა დაგაინტერესოთ ...