კატეგორია: კურორტები

მლაშე ტბა

საკურორტო ადგილი მლაშე ტბა მიეკუთვნება კლიმატურ საკურორტო ადგილის ტიპს, მას ადგილობრივები „ქოჩების ტბას“ უწოდებენ. აღნიშნული...

არხილოსკალო

არხილოსკალო – ველის კლიმატური კურორტი, მდებარეობს მუნიციპალური ცენტრიდან 35 კმ-ის დაშორებით, ივრის ზეგანის (შირაქის ველი)...